Tillgänglighet

Från och med juni 2023 har huvudmuseet en hiss som går från entrén i Smithska huset till andra våningen. Detta möjliggör ett besök i Smithska huset för dig med svårighet att gå i trappor. I anslutning till entrén finns även handikapptoalett. Utöver hissen byggdes 2023 en ramp till vår utställningslokal (Expressenhallen) och till Spritbolagssalen. Den kullerstenslagda gården bröts upp och en tillgänglighetsanpassad gång lades med gatsten från entrén till Expressenhallen (utöver detta är gården oförändrad). 

Vi har gjort vad vi kan men vissa trösklar kan förekomma.