Välkommen till Karlshamns museum

Föreningen grundades redan 1914 under namnet Bräkne och Karlshamns fornminnesförening. Museets samlingar innehåller drygt 20 000 registrerade föremål, däribland en hel del värdefull konst, samt en mängd böcker, arkivalier och icke minst fotografier. Delar av samlingarna visas i olika basutställningar fördelade i ett flertal byggnader i stadens kulturkvarter.

 

ÖppettiderKontakta oss

Träffpunkt Karlshamns museum, VT 2024. Samtliga föreläsningar startar 18:30 och hålls i Expressenhallen. Inträde 50 kr, du som medlem går in gratis!

5/2 Anki Hansson Kända och okända kvinnor ur Karlshamns historia

12/3 Lars-Erik Gustavsson Karlshamn-Vislanda järnväg och lite om dagens järnvägar

18/4 Fredrik Bergquist Karlshamnspolisen – från väktare till konstapel

Upplev forntiden på Karlshamns museum under sportlovet (20,21,22 februari)!

Tre museer – endast 100 kr!

Besöker du ett museum får du tillträde till samtliga besöksmål. Är du intresserad av en guidad tur på något av våra museum?
Hör av dig till oss och boka en tid! Endast 500 kr (max 25 personer per guide).

Våra öppettider

(januari-maj/september-december) måndag-fredag 13:00 -16:00
Sommartider (juni-augusti) tisdag-söndag 13:00-17:00 

Hitta hit

Vinkelgatan 8
374 38 KARLSHAMN
Klicka här för karta

Karlshamns museum

Karlshamns museum (Vinkelgatan 8) har sina samlingar i Smithska huset vars fastighet har fått sitt namn efter brännvinskungen L O Smiths son Otto Smith. Här finns utställningar som speglar stadens historia och näringar från dess grundande till nutid. Museigården är en liten oas i stadskärnan där vi även exponerar levande historia i form av en liten tobaksodling, ett kryddland och Stilleryd pelargonen. Ett av Karlshamns äldsta hus – Holländarehuset är även återuppbyggt på museigården.

Skottbergska gården

Skottsbergska gården (Drottninggatan 91) är ett av vårt lands verkligt stora monument. Detta är inget slott eller herresäte utan ett borgarhus vilka vi i Sverige har få kvar i sitt ursprungliga skick. Gården är en av Sveriges bäst bevarade köpmannagårdar med anor från 1700-talet. Till gården hör även en handelsbod som var i drift till 1940-talet vars inventarier har fått stå kvar. Skottsbergska gården är ett enastående minnesmärke över svensk borgerlig byggnadskonst och bostadskultur.

    Punchmuseet

    Punschmuseet (Vinkelgatan 7) i Karlshamn är Sveriges enda kvarvarande puschfabrik. I detta magasin har J N von Bergens punschfabrik återuppbyggts i en autentisk miljö med fungerande maskiner och kompletta inventarier. Punschmuseet delar entré med Karlshamns Konsthall på Vinkelgatan. Vid slutna grupper erbjuds även punschavsmakning.

    bli medlem!

    Som medlem är du med och stöttar den fortsatta utvecklingen av Karlshamns museum, till stor glädje för Karlshamnsbor i alla åldrar!