Spritbolagssalen

Denna vackra sal i jugendstil flyttades till museigården 1994 men flyttades redan 1972 från sin plats vid Hellerströmska spritfabriken till Rådhusets bakgård. Syftet med denna pampiga sal som då kallades stora salen var säkerligen att inrätta en passande representationslokal åt spritbolaget.

Även om L O Smith ej själv stod bakom tillblivelsen av salen utgör den ändock ett representativt bevis för hans och hans tids stilideal och tankesätt. Den anknyter dessutom vältaligt till Karlshamns dåvarande roll som centrum för spritproduktion, såväl av punsch som av brännvin!

Verksamheten vid Svenska Spritförädlingsaktiebolaget drevs vidare av L O Smiths son Otto. Bolaget bytte senare namn till Svenska Punschfabriken AB och övergick vid monopoliseringen i AB Vin- och Spritcentralens ägo och bolaget lämnade Karlshamn för gott den 1 april 1968.