Gården

På museigården ligger tobaksladan med utställningar om Dahlens tobaks- och snustillverkning. På ladans övervåning visar vi en utställning om fiske och jakt och på vindsvåningen ett litet skomakeri. Gårdens kanske mest spektakulära objekt är Holländarehuset, ett hus från tiden för stadens grundläggning på 1600-talet, ett vackert timmerhus med svalgång och högt valmat tak. På övre gården har vi nyligen konstruerat ett lastbilsgarage för en nyligen renoverad och donerad Volvo LV 79 från 1939.

Gården erbjuder även levande historia i form av ett litet tobaksland och krukor med Stilleryd pelargonier.