Carlshamniana

Sensommaren 1985 samlades några historieintresserade personer för att diskutera planerna på en egen årsbok för Karlshamns museum. Planerna tog snart fastare form och sedan idén fått klartecken vid museiföreningens årsmöte, kunde projektet sjösättas.

Årsbokens namn kom att bli Carlshamniana, vilket är en latinisering av stadsnamnet Carlshamn, eller Karlshamn för att nu använda en sentida stavning. Lagom till adventshelgen 1986 kunde den första årgången möta sin publik och läsarna reaktioner var positiva vilket gav råg i ryggen för en fortsatt utgivning. Sedan starten 1986 har ytterligare årgångar lämnat tryckpressarna och tillsammans har såväl stora som små händelser ur Karlshamns månghundraåriga historia skildrats på mer 5 000 sidor. En imponerande samling lokal kulturhistoria. Ett tiotal uppsatser ingår i varje årgång och ett återkommande inslagen är den populära årskrönikan. För medlemmar i museiföreningen ingår Carlshamniana i medlemsavgiften.

Är du nyfiken över innehållet i boken (böckerna) så är samtliga årgångar sökbara genom bibliotekets register.