Våra öppettider

Ordinarie (januari-maj/september-december) måndag-fredag 13:00 -16:00
Sommartider (juni-augusti) tisdag-söndag 13:00-17:00 

Kontakt/Hitta hit

Karlshamns museum
Vinkelgatan 8
374 38 KARLSHAMN
Telefon: 0454 – 148 68
E-mail: kontakt@karlshamnsmuseum.se

Karlshamns museiförenings styrelse

Ordförande
Peter Enckell
070 – 811 41 30
ordf@karlshamnsmuseum.se

Vice ordförande
Bengt Norman
viceordf@karlshamnsmuseum.se

Sekreterare
Bert-Inge Storck
sekreterare@karlshamnsmuseum.se

Karlshamns Museum