[7] Tappning

På 1800-talet fanns en stor efterfrågan att på ett smidigt sätt tömma en tunna full av exempelvis punsch. Industriella revolutionen förde med sig en rad innovativa uppfinningar varav detta tappningskärl som följer Arkimedes princip.

Det sägs att främst kvinnor arbetade i detta led av produktionen då männen sades nyttja tappningen som spenar på en ko (eftersom om trycket faller måste man suga i rören). Trycket kanske råkade falla ovanligt ofta när männen satt där?