[4] Tidigare stadsstyre

I Carlshamns privilegiebrev fanns bestämmelser om hur staden skulle styras, utformade i enlig-het med vad som allmänt gällde vid 1600-talets mitt. Stadens styrelse bestod av borgmästare och råd. Tillsammans utgjorde de stadens domstol, rådhusrätten och dess myndighet, magistraten. Under rådhusrätten fanns under större delen av 1700-talet och till mitten på 1800-talet kämnärsrätten för småtvister och hallrätten för övervakning av hantverk och fabriker.

Vid sidan om rådhusrätten och magistraten fanns dels allmän rådstuga och dels stadens äldste. Rådstugan i vilken alla borgare kunde deltaga beslöt i vissa viktiga frågor.

De äldste hade bl a hand om stadens enskilda kassor.  Från 1763 var de delade i två grupper om 12 resp ytterligare 12. Förmanskapet för stadens äldste ansågs som en hög förtroende-post. 1772 bestämdes, att handelssocieteten skulle utse hälften och hantverkare och det övriga borgerskapet andra hälften av de äldste.

Genom den nya kommunallagstiftningen 1862 ersattes de äldste av stadsfullmäktige. Redan 1846 hade de dock minst sin ekonomiska makt till en indirekt vald drätselkommission, från 1862 kallad drätselkammare.

1950 lades staden under landsrätt och rådhusrätten med borgmästare och rådmän upphörde.

Stadens borgmästare        Ämbetstid

Arnold de Rees                   1658 – 1665

(1612 – 1668)

Johan Michelsson               1658 (1665) – 1678

(- 1687)

Christoffer Schröder           1678 – 1699

(1628 – 1699)

Nils Platin                           1699 – 1710

(- 1710)

Johan Alm                           1710 – 1740

Justitieborgmästare (- 1740)

Peter Schaey                       – 1737

Politie- och handelsborgmästare (- 1737)

Frans Cervin                       1740 – 1780

(1705 – 1789)

Bernhard L Cervin              1780 – 1792

(1742 – 1792)

Carl Magnus (Martin) Munthe 1792 – 1809

(1750 – 1809)

Jakob Möller                      1809 – 1822

(1774 – 1822) bodde i Smithska huset

Elias Gustav Nolleroth d:o  1823 – 1846

Johan Fredrik Ekenman d:o 1846 – 1850

(1806 – 1883)

Rudolf Trägårdh                 – 1863

(- 1869)

Gustaf Tauson                     1864 – 1869

(- 1869)

Lars Wilhelm Lothigius       1870 – 1882

A R Leth                              1882 – 1886

Knut M Malmar                  1886 – 1896

(- 1896)

Fritiof Söderbergh              1896 – 1924

Ernst Lindberg                    1924 – 1928

Johan Tengbom                  1928 – 1944