[29] Skeppstavlor

I takt med att handelssjöfarten ökade under 1800-talet spred sig också bruket att måla fartyg. Till en början var det främst fartygens redare som ville ha bilder av sina båtar. Senare blev även sjökaptenerna intresserade. I de större hamnstäderna började skeppsmålare dyka upp som erbjöd skepparna sina tjänster. Eftersom segelfartygen oftast låg i hamn flera dagar för lassning och lossning fanns tid för avmålning. Konstnärerna tog kontakt med kaptenerna så fort fartygen kom i hamn och kunde visa sina färdiga alster för försäljning innan båtarna avlöpte.

Oftast målade konstnärerna i olja men även akvarell och gouache var vanliga maner.  Man var noga med skrov- och rigg-tekniska detaljer, vilket var nödvändigt för att göra kaptenerna, som väl kände sina fartyg, köpvilliga. För att få en djupverkan och en känd anknytning i bilden målade man gärna en bekant kustsiluett i bakgrunden, t ex Dovers klippor eller Kronborgs slott. Ibland gjordes skeppsmålningen som en bojtavla.

I Antwerpen – en av kontinentens största hamnar – fanns flera berömda skeppsmålare. En av de tidigaste var Petrus Cornelius Weyts, som bl a använde sig av en speciell teknik med spegelvänd glasmålning, s k underglasmålning. En annan var den mycket produktive och skicklige John Henry Mohrmann, verksam från 1880-talet till 1913. Hans målningar var relativt dyra, varför han fick sina kunder främst bland befälen.

I Norden fanns många framgångsrika målare. En känd sådan var Olaf Gulbrandsen, vars familj fortsatte hans verksamhet ända in på 1920-talet.

En av de mest kända skeppmålarna i Sverige var Lars Pettter Sjöström (1820 – 1896).  Efter att i sin ungdom ha seglat till sjöss, avlagt sjökaptensexamen i Malmö och tjänstgjort som styrman samt arbetat vid varv i London blev han 1866 hamnfogde i Malmö. Här började han förstärka sin klena tjänsteinkomst med skeppsmåleri. Snart nådde han en ansenlig produktion. Antalet verk av hans händer har uppskattats till cirka 2 000, vilket gör honom till vårt lands kvantitativt främste skeppsporträttör. Möjligen hjälpte hans döttrar honom på äldre dagar. Han målade akvarell förstärkt med gouache och oftast på samma sätt med grönskimrande vågor i förgrunden, lugnt vatten runt fartyget och Kullen eller Kronborg i bakgrunden. Nästan alltid seglar fartygen för babords halsar.

Även mera berömda konstnärer har ägnat sig åt skeppsmåleri, bl a Johan Ericson, född och uppvuxen i Karlshamn, utbildad i Paris och större delen av sitt liv verksam i Göteborg.

Källor:

Skutemålare, av Sture Händel och Jonny Riert 1996