[63] Carlshamn Mejeri

Sedan 1965 har Carlshamn Mejeri / Margarinfabriken varit en av kommunens stora arbetsgivare och en viktig del i Karlshamns näringsliv fram tills att produktionen upphörde  2002.

På utställningen visas delar av Margarinfabrikens historia, som började 1909 – 14 i Vänersborg, fortsatte i Norrköping 1921 – 65 och avslutades i Karlshamn 1965 – 2002.

Första margarinfabriken kom i Kooperativa Förbundets (KF) ägo redan 1909, som en följd av den s.k. margarinstriden. Den privata margarinindustrin – Pellerin och Zenith – ville inte ge KF någon partirabatt. KF svarade med att bojkotta Pellerin och Zenith. Margarinstriden blev en övertygande seger för kooperationen, då kartellfabrikanterna inom en tidsperiod av endast tre månader, sänkte sina priser.

Efter 1: a världskriget växte den svenska margarinkartellen i styrka och KF tyckte att priserna åter hamnat på en alldeles för hög nivå. Därför byggde man en ny fabrik i Norrköping, som togs i drift i november 1921. Norrköpings-fabriken som hade låga produktionskostnader, var för sin tid den största i Norra Europa och gav vinst redan första året. Fabriken utvecklades väl och ansågs som sevärd.

KF:s förvärv av Oljefabriken i Karlshamn år 1932, syftade till att göra det omöjligt för den internationella fett varutrusten Unilever, att bestämma över prissättningen på marknaden i Sverige. Och därmed kunde KF i egen regi tillgodose sina behov av oljeråvaror till fabriken i Norrköping.

I slutet av 1950-talet beslöt KF ledningen att investera i en ny margarinfabrik i Karlshamn, med direktanslutning till råvarukällan

Karlshamns Oljefabriker. Då bestämdes också att man skulle börja producera vegetabilisk glass, råvaror och teknologi hade stora likheter med margarinproduktion. Mandelmassa hade tillverkats i Norrköping sedan mitten av 1940-talet och den flyttade också med till Karlshamn.

När fabriken invigdes den 24 september 1965 var det den modernaste margarinfabriken i Europa med en sammanlagd yta på 10. 000 m 2. Totalkostnaden var 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 246 milj. i 2002-års penningvärde. Fabriken skulle kunna producera 34 000 ton margarin och 10 miljoner liter glass per år. 1973 byggdes fabriken ut och kapaciteten nästan fördubblades.

EVE etablerades tidigt som det kooperativa margarinmärket. Namnet är en förkortning av Extra Växtmargarin, som var den populäraste produkten i sortimentet på 1930-talet. Glassen hette Winner och mandelmassan Goman. I början av 1980-talet användes COOP, som enhetligt varumärke. I mitten av 1980-talet återtogs namnet Winner på hela sortimentet.

Marknaden förändrades i slutet av 1980-talet, och kooperationen fastslog att man inte längre skulle prioritera de egna industriernas varumärken. Med bl.a detta som bakgrund beslöt Karlshamns AB, då KF-ägt, att Winner skulle säljas för att ge företaget bättre utvecklingsmöjligheter. I februari 1994 såldes företaget till CVC Captital Partners 65 %, investmentbolaget ATLE 25% och en grupp anställda 15%.

I samband med ägarbyte i februari 1994 lanserades Carlshamn Mejeri som övergripande varumärke och företagsnamn. Gott-Gotti-Gott Gott blev med hjälp av TV-lanseringar och tvillingarna Torsten &Tore något av en

klyscha i var mans mun” och ett signum för produkter och reklam från Carlshamn Mejeri.

Hösten 1996 såldes företaget vidare till den finska livsmedelsindustrin Raisio, som hade stora planer på att bli Unilevers störste utmanare med fabriker i Finland, Polen och Sverige (Carlshamn Mejeri). Exportförsäljningen av margarin till Ryssland, utgjorde drygt hälften av den totala produktionen på Carlshamn Mejeri.

1997 hade Carlshamn Mejeri en omsättning på över en miljard kronor (1 099) och antalet anställda var i januari 1998; 351 st.

Den ekonomiska krisen i Ryssland 1998 ställde allt på huvudet och margarinförsäljningen sjönk drastiskt för Raisio och andra margarinproducenter.

Raisiokoncernen började drabbas av krisstämpel och den 2 maj 2002 kom beskedet att Carlshamn Mejeris margarinproduktion skulle flyttas till Finland och Polen.

Den 30 mars 2004 klockan 12.08 tillverkades det sista margarinpaketet (Signum 1 kg) i Karlshamn – ironiskt nog till KF, som en gång startade fabriken.

Glassverksamheten såldes i januari 2003 till Åhus Glass, som efter sommaren flyttade all produktion till Åhus. Mandelmassetillverkningen såldes till Scandibaker AB, Malmö och tillverkningen i Karlshamn upphörde i oktober 2003. Fabriksfastigheten i Karlshamn såldes till Maseco AB och drivs nu vidare som industri- och kontorshotell.