[56] Kungamålningar

De flesta av målningarna i denna sal – som med tanke på dessa måhända väl pretentiöst kallas Kungasalen – kommer från Karlshamns rådhus. När första delen av museet iordningställdes i mitten på 1960-talet, tycks stadens fäder ansett, märkligt nog men tacknämligt för museet, att tavlorna skulle flyttas från rådhuset.

Ingen av tavlorna kan attribueras till någon namnkunnig konstnär utan torde vara mer eller mindre välgjorda kopior, dock synes alla ha tillkommit under eller relativt kort tid efter de avbildade personernas levnad.

Tavlorna på södra fönsterväggen föreställer Karl X Gustav respektive hans gemål Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Båda torde av Karlshamns styrande ansetts som dem vilka man borde tacka för stadens tillkomst –

kungen beslöt om grundandet och änkedrottningen undertecknade privilegiebreven. Kungatavlan har texten ”C X R S Natus A 1622 Donatus A 1660”. Drottningmålningen är kopia efter original av den berömde David Klöckner Ehrenstrahl. På baksidan anges den vara köpt av ett sterbhus 1711.

Den vänstra av de stora kungatavlorna på västra fondväggen är skänkt till staden 1925 av Otto Smith. Den torde också vara kopia efter Ehrenstrahl och visar änkedrottningen Hedvig Eleonora med den unge sonen Karl XI vid sin sida och därbredvid ett porträtt av hennes make Karl X Gustav. Observera drottningens smycken, som hon även bär på den andra tavlan.

Den magnifika tavlan till höger visar förmodligen Karl X Gustaf. Proveniensen är okänd.

På norra fönsterväggen finns två porträtt. Det ena föreställer Karl XII och torde vara kopia efter original av David von Kraft, Ehren-strahls systerson och efterföljare som hovmålare. Det andra har tidigare antagits föreställa Erik Dahlberg men riktigare är nog guvernören över Skåne, sedermera fältmarskalken Magnus Stenbock – landets räddare 1710, då danskarna anföll Skåne och Blekinge. Två år senare var Stenbock i Karlshamn inför sin avfärd med en ny här till Tyskland och höll ett berömt tal till stadens borgare.

Tavlan på östra fondväggen är en kopia av Ehrenstrals kända målning från 1682 ”Karl XI på hästen Brilliant i slaget vid Lund 1676”. Bakom Brilliant ligger den skjutna Thotten, som kungen red på under slagets början. Brilliant var en av de hästar som Karl XI fick i gåva av Ludvig XIV år 1672. Kungen är avmålad i de kläder han hade vid slaget med bland annat det halmknippe i hatten, som var svenskarnas kännetecken.