[8] Korkning, försegling och etikettering

Korkning

Kork importerade man främst från Spanien och Portugal.

Det var ett hårt arbete att manuellt korka varje flaska även om man hade hjälp av korkmaskinen. Varje kork skulle sättas på flaskan innan den trycktes på plats. I industriella revolutionens fotspår följde många uppfinningar, något bra blev ofta snabbt bättre – så även här i fabriken då man vid tillfälle köpte in en liknande korkmaskin men denna gång med en stor tratt upptill. Tratten laddades som ett magasin varpå arbetaren kunde korka flaska efter flaska utan behov att manuellt placera varje kork.

Försegling

Efter att korken tryckts i ville man, likt idag, försegla sin flaska. Till detta hade man en mjuk fiffig metall – bly. Förseglingen såg ut som en tunn hatt (likt en knäckform) som man placerade över korken och med hjälp av det gummerade verktyget plomberade man flaskan genom att klämma metallen på plats.

Etikettering

Det sista steget innan drycken var klar för försäljning var etikettering. Med hjälp av socker i innehållet till klistret penslade man ut massan på bordet varpå man rullade etiketten på flaskan, processen påminner om hur man tapetserar men i betydligt mindre skala.