[5] Kontoret

När Karlshamns museum på 1970-talet mottog donationen bestående av inventariet från von Bergens punschfabrik ingick även kontoret med bokföring. I detta rum är sagda kontor återuppbyggt som det såg ut mot slutet av 1800- början av 1900-talet.

Här arbetade kamreren långa arbetsdagar. Innan skrivmaskinens intåg omkring sekelskiftet skrevs all bokföring för hand, allt skulle dessutom kvitteras två gånger.

På väggen kan ni se kopior av medaljerna företaget vann under olika industrimässor i världen. Silver var många gånger högsta priset och stoltast var man över medaljerna i Malmö 1881 och Stockholm 1897 och på etiketterna trycktes: Silvermedaljer – högsta prisen – tilldelades endast denna Carlshamns Punsch.

1872 Köpenhamn silver

1873 London silver

1873 Wien brons

1876 Philadelphia brons

1878 Paris silver

1881 Malmö brons

1896 Malmö silver

1897 Stockholm silver

1906 Norrköping brons

1910 Buenos Aires silver

1914 Malmö silver