[9] Extrakt

Efter spritmonopolet 1917 och nedläggningen av tillverkningen av alkohol dröjde det inte många år innan spritförbudet i USA på 1920-talet. Företaget förhandlade med en agent i New York och började tillverka alkoholfri punsch för den amerikanska marknaden. Detta punschextrakt fick namnet Swedish Banco och sades smakat ganska bra utblandad 50/50 med illegal sprit.

Exporten till USA öppnade dörren för att sälja extrakt även på den svenska marknaden vilket tog fart på 1930-talet.

En sockerlag blandades med arrakessens och, eftersom en liten mängd alkohol tilläts, blandade man även i 2 ¼ procent äkta Batavia arrak. Utöver punsch-extraktet tillverkades 9 olika likörer efter samma princip. På etiketten stod angivet, att innehållet i flaskan skulle blandas med lika del kronbrännvin eller annat okryddat brännvin.

Försäljningsargumenten var två:

Dels sparade man ca 10 kr per liter färdigblandad vara, en avsevärd summa för sin tid, dels sparade man på motboken. Reglerna var sådana att 1l brännvin var det samma i motboken som 1l punsch eller likör men punschen är hälften så stark som brännvin. Med extraktet kunde man köpa ½ liter brännvin och blanda med samma mängd extrakt. När motboken slopades minskade försäljningen och man la ner extrakttillverkningen 1968-69.