Carlshamniana

Sensommaren 1985 samlades några historieintresserade personer för att diskutera planerna på en egen årsbok för Karlshamns museum. Planerna tog snart fastare form och sedan idén fått klartecken vid museiföreningens årsmöte, kunde projektet sjösättas. I årsbokens första redaktionskommitté ingick museets ordförande Bengt Gabrielson tillsammans med Lars-Eric Andersson, Janne Charlesen, Einar Norrsell och Evert Åkesson.


Årsbokens namn kom att bli Carlshamniana, vilket är en latinisering av stadsnamnet Carlshamn, eller Karlshamn för att nu använda en sentida stavning. Lagom till adventshelgen 1986 kunde den första årgången möta sin publik och läsarna reaktioner var positiva vilket gav råg i ryggen för en fortsatt utgivning. Sedan starten 1986 har ytterligare 29 årgångar lämnat tryckpressarna, och tillsammans har såväl stora som små händelser ur Karlshamns månghundraåriga historia skildrats på mer 5 000 sidor. En imponerande samling lokal kulturhistoria. Ett tiotal uppsatser ingår i varje årgång. Återkommande inslagen är den populära årskrönikan samt bildrapsodierna hämtade ur Albert Malmros stora vykortsamling. För medlemmar i museiföreningen ingår Carlshamniana i medlemsavgiften. Årsboken finns också att köpa på nätet eller i den lokala bokhandeln, men då till ett något förhöjt pris. Ett medlemskap i museiföreningen är således en billig inkörsport till att lära mer om sin stad och dess invånare.

Register

Lagerstatus

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SLUT

SLUT

SLUT

SLUT

OK

SLUT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK