[1] Bertrams alkoholsvaga likörer och Carlshamns Punsch

Ernst Bertram föddes 1882 i Karlshamn. Han studerade i Lund och blev fil kand med betyg i matematik, kemi, fysik, geografi och franska. Under sin lundatid blev han god vän med åtskilliga av den tidens kända studentprofiler, bl a Frank Heller. Efter att i några år haft olika anställningar på företag inom den kemisk-tekniska branschen kompletterade han sin universitetsutbildning med en fil magexamen. Han återvände därefter till Karlshamn och var ett par år lärare vid stadens läroverk. År 1928 gifte han sig med Tekla Johnsson. I början på 1930-talet köpte de hus vid Kungsgatan – Bodekullsvägen.

1926 startade Bertram ett eget företag i staden för framställning av kemisk-tekniska produkter. Han drev tillverkningen fram till 1938, varefter han ånyo ägnade sig åt läraryrket. Ernst Bertram avled 1956. Inför nybebyggelsen av Mölle-backen sålde hans efterlevande år 1970 huset, som strax därefter revs. Bertram tillverkade och saluförde icke mindre än arton olika liköressenser, t ex Munk, Kakao och Curacao. Han framställde också – efter särskilt tillstånd – alkohol-svaga likörer och punsch samt akvavit! Punschen, som han kallade Carlshamns Punsch, innehöll äkta Batavia Arrak. All fabrikation utfördes av honom själv efter egna recept, dock med bistånd av Tekla. Även marknadsföringen skötte han själv –t ex utformning av tidningsannonser och reklamtryck. Han deltog i ett flertal mässor.

Till kundernas vägledning fanns på flaskorna bruksanvisning om hur den alkoholsvaga punschen eller likören kunde omvandlas till icke alkoholsvag:  Blanda 1/2 liter Kronbrännvin eller 1/3 liter ren sprit samt vatten till en liter. Härigenom erhålles en spritstark dryck med en alkoholstyrka varierande från 24 till 40 %. Följes denna bruksanvisning – löd Bertrams försäljningsargument – så sparas halva ransonen på motboken!

Den alkoholsvaga punschen och likören samt liköressenserna blev populära. Beställningar kom från hela Sverige. T o m i USA såldes hans produkter! Många privatkunder skrev trevliga brev med lovord över varorna i samband med nybeställningar. Under andra världskriget var det ej möjligt att importera arrak. Bertram hade dock sparat några flaskor och i krigets slutskede kunde ett kok punsch beredas till åtskilliga punschvänners glädje.

Våren 1974 berättade man i radions Riksrond om Bertrams tillverkning av alkohol-svag akvavit och punsch. Det omtalades också att ”magister Bertram var noga med att varudeklarera sina produkter – han var långt före sin tid”.  Varudeklarationer fanns på aqvavit-, punsch- och liköretiketterna.

Bertram tillverkade också ett impregnerings-medel till skor och kängor samt ett antiseptiskt hudpreparat, även det populärt, som bestod av ”Glycerin, Sprit och Rosenvatten”.

 Föremålen i montern skänktes till museet 1995 av Maj Bertram-Viirsoo och Stig Bertram.