[2] Blekinge Ångbåts AB

Blekinge Ångbåts AB grundades 1878 av några affärsmän i Blekinge. Man lät hos Oskarshamns Mekaniska Verkstad beställa ett nybygge av typ mindre last- och passagerarångfartyg. Detta fartyg levererades 1879 som ”Ronneby” och sattes i trafik längs med blekingekusten. Man startade från 1880 samtrafik med Ångbåts AB Ronneby.

Genom byggandet av konkurrerande, kustnära järnvägslinjer i Blekinge tvingades rederiet lägga om trafiken till längre kustfart, som den mellan Stockholm och Åhus. Ångfartyget ”Ronneby” var inte så lämpligt för denna typ av trafik utan såldes redan hösten 1889 till Härnösand. Istället lät bolaget 1890 bygga ett kustångfartyg på Bergsunds MV i Stockholm. Det nya fartyget fick överta namnet ”Ronneby” och stannade kvar i bolagets tjänst i hela 55 år!

Lasttrafiken var mycket viktig och separerades tidigt från passagerartrafiken, dels genom inköpet 1892 av ett lastångfartyg som gavs namnet ”Bjälbo” och dels genom inför-skaffandet 1902 av lastångaren ”Åhus”. Året därefter inköptes passagerarångaren ”Södern” från ett konkurrerande norrköpingsrederi. Den ersatte den året innan totalhavererade och förstörda ångaren ”Blekinge”. Lastångaren ”Bjälbo” föll för åldersstrecket 1913 och såldes, men ersattes 1914 av nybygget ”Norden” byggd av Oskarshamns MV. Rederiet klarade sig från krigsförluster perioden 1914 – 1918 eftersom man i huvudsak följde de kustnära farlederna.

1922 inköptes ångaren ”Göthe” men den övertogs 1924, liksom nybygget ”Norden” av Stockholms Rederi AB Svea som var det dominerande kustångbåtsrederiet vid denna tid. Bolaget införskaffade dock ett större lastfartyg samma år, nämligen ”Gunnar” från Trelleborg. Detta ångfartyg sattes inte in i kustfart, konkurrensen från Sveabolaget var för hård, utan gick i s k trampfart i Östersjön och på Nordsjön.

1941 köptes det upplagda passagerarfartyget ”Landskrona” som efter den tyska ockupationen av Danmark inte kunnat användas i Öresunds-trafiken. Ångaren omdöptes till ”Blekinge”, upprustades och sattes i passagerartrafiken på traden Stockholm – Åhus. Mitt under kriget såldes lastångaren ”Gunnar” till ett stockholmsrederi.

När freden kom 1945 hade blekingebolaget en ålderstigen passagerarbåtsflotta. Ångarna ”Ronneby”, ”Blekinge” och ”Södern” såldes till en grekisk skeppsredare. Rederiet återkom i sjöverksamheten 1954 genom inköp av en ”coaster” (kustfarare), vid namn ”Bergliot”, som såldes först 1963 varvid Blekinge Ångbåts AB nedlade sin verksamhet. Bolaget torde dock fortfarande existera som vilande aktiebolag.

 

Källa:

Carl Gunnar Olsson: Svensk kustsjöfart 1840–1940, Sjöhistorisk årsbok 1996-1997