Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Under seklernas gång har givetvis ommålning och tapetsering flera gånger företagits i det Skottsbergska boningshuset. Av färger och tapeter från den äldsta tiden finnas numera knappt några synliga spår, men vid försiktiga undersökningar av snickerier och väggar kan man här och var få en god uppfattning om färghållning och väggdekoration. Så har t. ex. nedre salen

ursprungligen haft en enkel papperstapet, målad i en grå grundfärg, som bestänkts med ljusare och mörkare grå toner. Detta är en vanlig dekorationsmetod för enklare tapeter på 1700-talet. En bröstpanel har klätt väggen till omkring 75 cm:s höjd. Dörrar och dörrfoder ha här varit målade i grågrönt, en färg som var synnerligen vanlig under1700-talets senare hälft. Denna färg går igen på åtskilliga håll i huset och torde ha varit den vanligast förekommande. Rent pärlgrått påträffas också, särskilt på inredningar, som stamma från gustaviansk tid.


Under nuvarande förhållanden har det inte varit möjligt att göra ingående undersökningar av eventuellt kvarsittande äldre tapeter. Att åtminstone ett av rummen berövats sin ursprungliga väggbeklädnad, framgår av det stora fragment av en papperstapet, som förvaras i Karlshamns museums samlingar.

Det är en tapet av karduspapper, bottenstruken med gråblå limfärg och med ett målat mönster av blomrankor i blått och guld, som i mjuka vågor slingra sig diagonalt, bildande rombiska figurer. Var tapeten suttit, vet man inte, men man vill nog gissa på någon av kamrarna i övre våningen, som i modern tid blivit föremål för omtapetsering. Husets sista ägarinna, fröken Hanna Ljunggren, har vid en omtapetsering av »gamla sängkammaren» (det sydligaste rummet åt gatan i nedre våningen) gjort en enkel blyertsteckning av de tapeter som då påträffades. Det är här fråga om typiska rokokotapeter med kinesiska motiv. Fröken Ljunggrens övade hand -— hon var själv verksam som målarinna — har säkerligen väl återgivit rokokons livliga, svepande linjer och hennes små skisser ge vår fantasi god hjälp, då den söker fånga något av husets »atmosfär».

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal