Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Det enda lösa inventarium i boningshuset, som med någorlunda stor sannolikhet kan tänkas ha blivit kvar från den Olssonska tiden, är en mycket vacker ljuskrona, som gått i arv inom den Skottsbergska släkten. Den hängde i nedre salen i en kraftig krok mitt i taket. Dess stil daterar den till tiden för husets uppförande och med tanke på familjen Olssons många lösören såväl i staden som på dess egendomar i grannsocknarna är det troligt, att den ingått i den köpesumma, som A. J. Skottsberg erlade till sterbhuset år 1831. Det är mycket möjligt, att åtskilliga lösören då övergick från Olof Olsson d. y:s sterbhus till Skottsberg, men att avgöra detta är givetvis omöjligt. Köpebrevet som fortfarande finnes bevarat, talar endast om »allt hwad uti husen mur- och nagelfast är».


Att byggnadens inredning ännu långt fram emot våra dagar behöll något av 1700-tal, ha ögonvittnen omtalat, och flera av de möbler, som under den Ljunggrenska tiden stodo där, ha anor från 1700-talets början. Så är förhållandet bl. a. med ett vackert barockskåp med utsökta mässingsbeslag, vars ursprung man inte vågar försöka ange. Bristande kunskap om de karakteristiska stildragen i blekingskt möbelhantverk vid denna tid förbjuder oss att ens gissa på en Karlshamnssnickare, men med tiden bör man kunna förvärva större visshet om dessa ting. Ett par karmstolar från 1700-talets förra hälft äro av en typ, som finnes representerad ganska talrikt i Blekinge och nog kunna sägas vara tillverkade i landskapet. De äro enkla till form och utförande, men med en viss kraftfull linje i ryggstöd och karmar. Stolar av denna typ ha i Karlshamn kallats Karl XII:s-stolar, vilket visar, att deras enkla men storlinjiga karaktär påverkat fantasin i en förklarlig riktning, särskilt som Karl XII:straditionen levat stark i Karlshamn alltsedan år 1700, då kungen bodde här i väntan på utskeppning till kontinenten.

Från rokokon stammar ett vackert, enkelt spelbord med avtagbar skiva, på vilken ett schackbräde är inlagt i olikfärgad fanor. Under skivan är ett brädspel. Bordet är av ek, som inte bär spår av någon målning och detta understryker bordets värdiga enkelhet. Även om det icke kan bevisas, att dessa 1700-talsmöbler ursprungligen tillhört byggnaden, fylla de dock här sin uppgift som goda exempel på den gedigenhet och elegans som kännetecknat 1700-talets borgerliga inredningskonst.

 

Den lösa inredning som efterlämnats av fröken Hanna Ljunggren.dotter till A. J. Skottsbergs svärson Pehr August Ljunggren, går till sin huvuddel tillbaka till 1860-talet. Den stora salen i nedre våningen hade under hennes livstid kvar något av den karaktär, den haft under hennes faders livstid. De ljusgrå tapeterna med vita mönster bilda bakgrund till de mörkröda valnötsmöblerna, lite kruserliga och med blågula överdrag och gardinuppsättningarna med sina stänger och hållare av mässing, som hålla de stärkta vita gardinerna i bestämda draperade veck. Allt ger en stämning av borgerligt 1800-tal. Ett par spegellampetter av gustaviansk typ, signerade av den mycket produktive spegelmakaren Claes Erik Reding i Karlskrona, representera tillsammans med rokokoinredningen och barockstolarna traditionen från den Olssonska tiden. Ett karakteristiskt inslag i rummet bilda de naivt målade rullgardinerna med motiv från Drottningholm och Leckö, vilka understryka det romantiska i interiören.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19




Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal