Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Det stora köket i nedre våningen står så gott som orört kvar från 1766. Den enda iögonfallande tillsatsen är den järnspis, som fällts in i den öppna spisens mäktiga bottenyta. Inredning och dekoration är enkel och gedigen. Golvet består av samma slags kalkstensplattor som förstugans och väggarna äro målade i en oxblodsröd färg, marmorerad i mörkare bruna och ljusare gula toner. Det är lustigt att se hur målarens naturliga armrörelser bestämt »marmörådrornas» gång.


Träinredningen består av en hög, väggfast hylla för tallrikar och fat, ett skåp och en skänk med kisthandtag på gavlarna. Allt bär vittne om att ha blivit tillverkat för den plats, där det står, och i skåp- och skänkdörrar känna vi igen samma profilerade speglar som i husets dörrar. Den väldiga spisen har murad kupa, som bärs upp av en kraftig, smidd spisstolpe, försedd med krokar för upphängning av nycklar etc. och med en ljushållare, som kan skjutas upp och ned längs stolpen. Ljushållaren kan även användas för torrvedsstickor, att döma av de små uppstående järnpiggarna på droppskålen, mellan vilka stickan kan klämmas fast.

Dörrarna och skåpen äro inte marmorerade på samma sätt som väggarna. De äro grundmålade i djupröd ton, men ådrade i valnötsimitation. På dörren ut mot förstugan sitter en skjutbar lucka, vilken täcker ett titthål, varigenom husets kvinnor kunnat ta en titt på eventuellt ovälkomna besökare.

Detta kök är jämte handelsboden byggnadens bäst bevarade interiör. Även om Skottsberg vid mitten av 1800-talet låtit måla om väggar och inredning, har detta dock, såvitt kan bedömas, skett som en renovering av 1700-talets målning. Tack vare den stora mängd av köksredskap, kokkärl och servisattiralj, som finnes bevarad, kan man här få en rikt fasetterad bild av hushållningen i ett borgarekök vid förra seklets början.

 

A. J. Skottsberg inrättade ett kök även i övre våningen, antagligen emedan han ansåg huset för stort för sin familj och genom att skapa två bostadsvåningar kunde hyra ut den ena. Detta skedde mellan 1831, då Skottsberg tillträdde fastigheten, och 1846. Köket däruppe är enklare och något mindre än det där nere; spisens format är inte så stort tilltaget men lik den undre med sin murade kupa och krokförsedda spisstolpe. Ännu byggde även en förmögen borgare sin spis som man gjort 100 år dessförinnan; det var först mot århundradets slut, som de gjutna järnspisarna kommo in i borgarhemmen.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal