Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn

Telefonnummer

0454 - 148 68

Skottsbergska gården

Skottsbergska Gården är ett av vårt lands verkligt stora monument. Slott och herresäten finns det gott om, men borgarhus, som bevarats i sitt ursprungliga skick på samma sätt som här är otroligt sällsynta, inte blott i Sverige utan även ute i Europa. Skottsbergska Gården är Sveriges bäst bevarade köpmansgård från äldre tid. Som borgerlig bostad är gården dessutom ett högtstående prov på 1700-talets heminredning.

Dess företräden har motiverat att Skottsbergska Gården fått en tryggad framtid som kulturminnesmärke och som sådant kommer den att för framtiden vara monument över våra gamla städers handelsliv. Som gården nu ter sig efter en grundlig restaurering under åren 1955-1959 är den ett nära nog enastående minnesmärke över svensk borgerlig byggnadskonst och bostadskultur från 1700-talet.Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Digital utställning

100 år av demokrati
Digitalt årsmöte

24 mars