Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Skottsbergska Gården är ett av vårt lands verkligt stora monument. Slott och herresäten finns det gott om, men borgarhus, som bevarats i sitt ursprungliga skick på samma sätt som här är otroligt sällsynta, inte blott i Sverige utan även ute i Europa. Skottsbergska Gården är Sveriges bäst bevarade köpmansgård från äldre tid. Som borgerlig bostad är gården dessutom ett högtstående prov på 1700-talets heminredning. Dess företräden har motiverat att Skottsbergska Gården fått en tryggad framtid som kulturminnesmärke och som sådant kommer den att för framtiden vara monument över våra gamla städers handelsliv. Som gården nu ter sig efter en grundlig restaurering under åren 1955—1959 är den ett nära nog enastående minnesmärke över svensk borgerlig byggnadskonst och bostadskultur från 1700-talet.


Sitt namn har gården fött efter handelsmannen Adolf Johan Skottsberg, som ägde den 1831-1856. Skottsberg förvärvade gården av sterbhuset efter handelsmannen och brukspatronen Olof Olsson d y, vars fader Olof Olsson d ä år 1766 uppförde såväl boningshuset som alla gårdsbyggnaderna. Denne Olof Olsson d ä var en god representant för 1700-talets driftiga handelsmän och grundade bl a Olofströms Bruk, och den gård han uppförde åt sig, efter den stora branden i Karlshamn 1763, är säkerligen på många sätt typisk för mannen.


Adolf Johan Skottsberg, som börjat sin bana som bodbetjänt hos Olof Olsson d y, drev sin handelsrörelse endast till år 1856, då han vid 64 års ålder drog sig tillbaka till förmån för sin svärson Pehr August Ljunggren, vilken också börjat som biträde i samma bod och som sådan vunnit sin principals dotters hand. Ljunggren avled emellertid 1867, endast 46 år gammal. Härefter bedrevs handelsrörelsen av främmande köpmän. Den siste innehavaren Wiktor Mattsson, drev affären i trettiofem år från 1910 till 1945. Den Skottsbergska Gårdens sista enskilda ägare var fröken Hanna Ljunggren, dotter till P A Ljunggren.


Varmt intresserad av kulturhistoria och särskilt för sitt fädernehem och dess bevarande för framtiden, överlät hon år 1927 äganderätten till gården till en stiftelse, grundad av för saken intresserade personer och institutioner. Överlåtelsen möjliggjordes genom anslag av lotterimedel.

Källarvåningen härstammar från 1600-talet, affären från 1700-talet.

Bottenvåningen visar en borgerlig bostad i slutet av 1700- talet. Denna bostads bevarande har sålunda ett stort och växande kulturhistoriskt värde.

Köket på nedre botten är helt 1700-talsmässigt med väldig öppen spis, och skåp och hyllor för grytor, kärl och tallrikar m. m.

Hanna Ljunggren bebodde denna våning ända fram till sin död 1941 Stiftelsens styrelse har velat bevara våningen i samma skick som hon lämnat den, representerande såväl 1800-talet som 1900-talet.

Finvåningen visar prov på hur en representationsbostad såg ut hos en burgen köpman i Sverige på 1700-talet. Sålunda är dekorationen av rummen i övre våningen av synnerligen hög klass i fullmogen gustaviansk stil.

År 1791 hade väggen mellan de båda kamrarna åt gatan på övervåningen borttagits så att ännu en sal bildats varigenom representationsutrymmena utökats på bostadsrummens bekostnad.

På 1840-talet inreddes ett kök med ny köksmur, spis och järnhäll på övervåningen.

Sedan gården genomgått en grundlig konservering och restaurering under åren 1955—1959 är den ett nära nog enastående minnesmärke över svensk borgerlig byggnadskonst och bostadskultur från 1700-talet.


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn