Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Rakt fram innanför boningshusets port från Drottninggatan sträcker sig en lång förstuga tvärs genom huset. Nära ingångsdörren, leda breda dörrar in till de två grupper av rum, som skiljas åt av förstugan. Till höger går trappan upp till övre våningen. Passagen till vänster om trappan är spärrad av en dörr med bågformigt svängd överkant, en eftergift åt samma konsthant-verksliga leklust, som kommit till så rikt uttryck i portalen. Från inre delen av förstugan leder en dubbelport ut till gårdssidan, och två dörrar mitt emot varandra leda även här in till bottenvåningens två avdelningar.

 

Redan i förstugan möter oss 1700 -talet. Väggarnas kraftiga timmer-bjälkar, släthuggna men inte hyvlade och helt oklädda så när som på fogarnas klistrade remsor, äro målade i en brungul bottenton med livlig marmorering. Golvet är lagt av kvadratiska kalkstensplattor av rödaktig färg. Takets bjälkar gå egendomligt nog parallellt med timmerväggarna och måste därför stödjas av en avbäringsbjälke. Den raka trappans balustrader äro utslag av samma »snickarglädje», som i gårdsfasadens utbyggnad. De äro konstruerade av intill varandra ställda bräder, vilkas sidor kontursågats i ett enkelt vågmönster, som genom upprepningen i den lutande trappan gör en utomordentligt livlig och graciös effekt. Även ledstängerna, som uppbäras av dessa balustrader, ha fått en dekorativt verksam form genom sina kraftiga profiler. Två väldiga fällbord på ömse sidor om gatuporten äro av gustaviansk typ, enkla osmyckade bruksmöbler, som nu inte taga stor plats, men som i en gästabudssal kunna dukas åt ett stort sällskap. I hopfällbart skick äro de som byggda för denna plats innanför ingångsdörren och troligen har man tagit hänsyn härtill. På 1700-talet hade man inte som i våra dagar matsalsbordet ständigt stående mitt på golvet, utan det stod hopfällt invid väggen och togs fram när det behövdes. Dessa bord äro troligen reservbord att tagas fram vid särskilt stora gästabud.

Ingångsdörren är självstängande med en enkel mekanism, bestående av ett rep, som löper i trissor på väggen och med en tyngd drar igen dörren. Ingenting är nytt under solen!


Väggen mellan yttre och inre förstugan utgör ett blickfång, när man kommit in genom porten och är utformad därefter. Dörren med dess bågformigt svängda överkant kröns av ett fönster, avsett som ljusinsläpp mellan förstugans båda partier. Fönstret är prytt med spröjsar i form av ett rokokoornament, omgivet av två lejon, allt snidat i trä. De två lejonen återfinns på flera ställen i  byggnaden; de verkar ha varit ett älsklingsmotiv för den, som skisserat husets dekoration. Intill fönstret hänger i inre förstugan en lykta med »glas» av hornskivor.


I förstugans inre del stå två stora skåp, båda från i 1700-talet, det ena med sparsamma rokokoornament, det andra i gustaviansk stil. Det förra finnes under beteckningen »gammalt matskåp i förstugan» upptaget i bouppteckningen efter Olof Olssons hustru Christina, född Thorn, som dog 1789. Det andra skåpet har väl tillkommit efter denna tidpunkt. Under trappan är en nedgång till en mindre matkällare och på väggen intill hänger  de sedan gammalt i lag stadgade brandredskap, som skulle finnas i varje fastighet: hinkar, handsprutor och svabbar, redskap av en typ, som under  Andra världskriget (1939—1945) åter blev aktuella.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal