Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Av gårdens ekonomibyggnader, som ligga grupperade runt gårdsplanen, lägger man först märke till brygghuset, en timrad, rödmålad tvåvåningsbyggnad längs tomtens södra långsida. Den har fönster som i ett boningshus och så när som på den enkla ingångsdörren, som är placerad på gaveln intill ena hörnet, finns ingenting, som anger byggnadens karaktär av uthus. Två runda fönster på gaveln ge också en förnämare accent åt byggnaden. Den innehåller år 1791 på nedre botten en förstuga, drängkammare och »Brygg och Bakestuga» och en trappa upp förstuga, gästkammare och ett visthus.

 

Mitt emot brygghuset längs tomtens norra gränslinje ligger stallbyggnaden. Den är byggd i skiftesverk, d. v. s. med liggande plankor, som äro inpassade i rännor på stående stolpar. Den är »inredd till 2:ne avträdes hus och ett hönshus, Portskjul till gödsellstad, Stall med 5 Hästspilt och 2 :ne Höbingar, En kostall eller fähus med 3 :ne basar; Häröfver är Höslinder med Hofmeijer på taket». Trots att denna beskrivning stämmer mycket bra för den byggnad vi se på gården i denna dag, gäller den dock en annan, ty år 1833 finnes en anmälan till Städernas allmänna Brandstodsbolag, som säger, att byggnaden just blivit ombyggd. Emellertid innebar detta ingenting annat än att huset plockades ned och efter nödiga förbättringar av grunden och utbyte av ruttnat virke etc. åter sattes ihop. Skiftesverket tillåter en sådan radikal åtgärd. Ombyggnaden måste ha skett mellan år 1828 och år 1833 eftersom den då gällande brandförsäkringen är daterad förstnämnda år.


 

Längs med Ågatan ligger det stora magasinet, som upptar tomtens hela bredd och i en spetsig vinkel öppnar sig åt Ågatan och närliggande tomt. »Undra våningen består av fem packhus och portinkörsel samt öfra af fem större och mindre rum med svale och trappuppgång åt gården samt 2 :ne Hofmeijer åt gatan och en åt gården.» Även denna byggnad är uppförd i skiftesverk.

Härmed äro gårdens väsentliga byggnader beskrivna, men år 1791 funnos, liksom nu, biutrymmen, som utfyllde mellanrummen mellan de nu beskrivna byggnaderna. Mellan brygghuset och magasinet finnes sålunda en tvåvåningsbyggnad »av 2 tums furuplankor i skifte, — — — inredd med trappuppgång till öfre Rummen och ett Karetskjul samt i öfre våningen en förstuga med inrättad Rust- eller Selekammare och ett Loft, täckt med Tegel». Denna byggnad, som alltså är av betydligt enklare utförande än de mera solitt byggda magasins- och brygghusbyggnaderna, är som vi se densamma som idag. Vagnboden rymmer visserligen inga »kareter» från rokokon, men en Ford får gott plats där och i selkammaren är utrymme för allt möjligt smått och gott.


Ett annat sådant utrymme, minst lika viktigt som vagnboden, är vedbodarna, som i en lång räcka sträcka sig mellan boningshuset och brygghuset. I 1791 års brandsynehandling nämnas de som »ett på stolpar och med skifte upfördt wedskjul».

 

Framför vedskjulet går en lång bjälke, uppsatt på stolpar unge fär en meter över marken. Den är försedd med ringar och ändamålet med dessa ringar tvivlar man inte på om man sett flera sådana köpmansgårdar och allra helst sett dem en torgdag. Då fylldes gården med enbetsskjutsar från handelsmannens kunder och hästarna stodo tjudrade vid den långa bjälken hela lördagsförmiddagen, för att framemot eftermiddagen lösas och påselas av fumliga händer. Gården är stenlagd med kullersten, med en ränna nedåt Ågatan för regnvattnets och hästurinens avrinning.


Vi har sett tomten med 1791 års brandsynehandling som vägvisare. Allt stämmer, ingenting har märkbart förändrats från år 1766, då tomten bebyggdes? I varje fall ingenting i byggnadernas yttre, om vi våga förutsätta, att gården byggts som en handelsgård av samme man som år 1791 fortfarande ägde den. Här finns ingenting, som kan ha lagts till, ingenting som saknas. Skottsbergska gården står idag som år 1766 som ett uttryck för sin byggherres önskan att åt sig skapa en praktisk och trivsam bostads- och köpenskapsmiljö.


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn