Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

För ett modernt öga te sig dörrfodren i det Skottsbergska huset överdimensionerade. De omsluta dörröppningarna som breda, kraftiga ramar och deras profilhyvlade avsatser resa sig i mångtalig följd, innan en slät list ytterst avslutar fodret. Höjdpunkten i deras profi lering nås av en vulst, som enligt rokokosed åtföljes av en tillbakaskuren inskärning, så att den bildar en ficka bakom vulsten.


Dörren inom denna ram är inte mindre omsorgsfullt gjord. Utifrån förstugan se vi tre utanpåliggande fyllningar, med ett upphöjt slätt mönster, vars konturer bilda ornament och slingor av samma kynne som trappräckenas utsågningar. På dörrens insida äro fyllningarna dekorerade på samma sätt, men här omgivas de av profilerade lister, som förhöja det livfulla intrycket. Alla husets dörrar synes vara gjorda efter samma mall, såväl beträffande konstruktion som dekoration. Denna »standarddörr» har använts såväl till festsalar som till kök, och den enda variationen ligger i målningen samt i de titthål med skjutluckor, som upptagits i köksdörrarna till förstugan.

Det mest påkostade metallarbetet har dock ägnats åt tre dörrlås i nedre våningen. Dörren till höger i förstugan leder in till salen och är på insidan försedd med ett praktlås, vars plana låsbleck av mässing dekorerats med byggherrens och hans makas spegelmonogram, omgivande Karlshamns vapen, det ur havet uppstigande, ankarbärande lejonet. Denna dekoration är utförd i gravyr och även om gravören inte hört till de bästa har han dock behärskat rokokons ornamentmotiv. Järnet är ciselerat i form av upphöjda bladrankor på samma sätt som på nyckelskyltarna. Dörren mittemot i förstugan har ett liknande lås med monogrammet CH under en krona, buren av lejon. Vem eller vad detta monogram skall syfta på, är inte lätt att reda ut; möjligtvis på stadens namn, GarlsHamn. Olof Olsson tillhörde ju stadens främsta borgare och var under en riksdag dess representant i borgarståndet. Ett annat lås av samma typ, som dock har låsbleck av järn, bär Olof Olssons spegelmonogram.

 

Dessa lås uppvisa en viss blandning av kvardröjande barock och fullmogen rokoko. Allt järnsmide är av traditionsbunden form, och nyckelskyltarnas rankor kunde ha ciselerats på 1730-talet. Gravyren är däremot i nivå med tiden, vad beträffar användandet av ornamentdetaljer. Det kan tänkas att den senare är utförd av en gravör i staden, eventuellt en guldsmed, medan järnsmidet är gjort av en mästersmed på Olof ström, som inte haft tillfälle att följa med modestilens svängningar.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal