E G Johanssons tryckeri i Karlshamn upphörde år 1976. Sedan 1848 hade Karlshamns Allehanda tryckts och utgivits av tryckeriet. På museet finns företagets sätteri, kontor och bokbinderi bevarat. Där finns också den Munktell-tryckpress från 1830 på vilken de första årgångarna av Karlshamns Allehanda trycktes.

 

Ett särskilt arkiv med äldre tidningslägg från orten är inrett i en av de gamla magasinsbyggnaderna.