Smithska huset, museets huvudbyggnad, har fått sitt namn efter Otto Smith, son till brännvinskungen L O Smith. Otto Smith ägde och bodde med sin familj i huset från 1901 till sin död 1935.

 

Fastigheten såldes förmånligt av dödsbodelägarna till Karlshamns stad i mars 1938 på villkor att den användes till museum eller annat staden gagnande ändamål. Under krigsåren inhystes museets samlingar provisoriskt i delar av huset, som i övrigt brukades av militären. I juni 1953 besluts, att stadsbiblioteket skulle förläggas till husets bottenvåning och att museet skulle få disponera övervåningen, vinden och gården. Iordningställandet av de nya lokalerna tog dock tid och först vid stadens 300-års-jubileum sommaren 1964 kunde det nya museet invigas av H K H Prins Bertil. När stadsbiblioteket 1980 åter flyttade, fick museet ta i anspråk hela byggnaden.


Smithska huset byggdes efter den stora branden i norra delen av staden den 18november 1763 av handelsmannen Olof Gummesson Bergh. Han fick dock ej uppleva att bo i sitt nya hus, då han avled den 30 mars 1765. I april året dessförinnan hade han fått Konungens tillstånd att importera 400 000st mursten och 6 000st taktegel till sitt nybygge. Bergs hus och ett norr därom var de enda byggnader som uppfördes i sten, vilket Konungen uppmanat berörda borgare.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn