Expressenhallen/Spritbolagssalen

Vid en angränsande gård ligger museets utställningshall samt spritfabrikssalen med en utställning om L O Smith och hans enorma spritexportfabrik i Karlshamn. I ett närliggande magasin finns utställningar över några av bygdens tidigare industrier, bla Halda skrivmaskinsfabrik och en  Hupmobil.


 

Konsthallen/Punschfabriken

I de rödmålade varumagasinen mot Mieån intryms stadens Konsthall och innanför denna finns von Bergens Punschfabrik. Huvuddelen av den tidigare anläggningen från sekelskiftet har här återuppförts i en nog så autentisk miljö. Apparater, flaskor, ektunnor, inventarier, handelsböcker, prismedaljer m.m. har bevarats från ett av de båda företagen i staden, som på den gamla goda tiden tillverkade den redan då välkända Carlshamnspunschen. (von Bergens punsch kallades Carlshamns punsch medan konkurrenten L O Smiths hette Carlshamns Flaggpunsch!) .


Spritbolagssalen

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn