Nyheter

Sommarutställning

25/5 till 6/10

2019

Rosor Ränder och Flammor

Ett samarbete med Blekinge Folkhögskola


Postflyget i Matvik

En tillfällig utställning om sommaren 1925


Fasta guidningar

Sommaren 2019

(för tider klicka HÄR)

V.26 Museet

V.27 Skottsbergska

V.28 Punschen

V.29 Festival

V.30 Skottsbergska 

V.31 Punschen

V.32 Museet 

V.33 Punschen

V.34 Museet

V.35 Skottsbergska

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Övre våningen har under av de olika innehavarna genom gått en del förändringar och innehåller nu en förstuga, motsvarande den nedre och ett förmak åt gatan i förstugans förlängning. Åt norr finns en sal och två kammare, exakt motsvarande utrymmena på nedra botten. Åt söder finns en kammare och ett kök åt gårdssidan och en sal mot Drottninggatan.

Under Olof Olsson d. ä:s tid användes sannolikt nedre våningen huvudsakligen som bostadsvåning, medan övre våningen i stor utsträckning togs i anspråk för representation.


År 1845 redovisade Adolf Johan Skottsberg, som då ägde gården, följande boende i byggnaden:   

Uppgift på Hus- och Hyresfolk för innevarande år 1845.


Undertecknad Handlande

Hustrun Johanna

Sonen Skolynglingen Carl Adolf

Dottren Marie Sophie

Dottren Mathilda Charlotta Johanna

Svägerskan Petronella Oliva Wendell

Handels Betjenten Pehr August Ljunggren

Pigan Augusta Nordström.

Såsom Hyresfolk:

F. d. Handlanden A. E. Moberg

Dess Hustru Cathrina Charlotta

do Dotter Augusta Maria

do  Sophie Eugenia Elisabeth.

Hos mig bo Enkefru Prostinnan Sophie Wettergrund med famille och Tjenstefolk.

Carlshamn den 10 november 1845.       A. J. Skottsberg

Under Skottsbergs tid beboddes den övre våningen av honom själv, medan nedre våningens två avdelningar disponerades av hyresgästerna och prostinnan Wettergrund. Då sonen Carl Adolf år 1874 gifte sig, övertog han övre våningen och fadern delade därefter nedre våningen med sin dotter, änkefru Ljunggren. I senare tid disponerade fröken Hanna Ljunggren nedre våningen, medan den övre var uthyrd.

Nedervåningens förstuga, som sträcker sig från boningshusets port från Drottninggatan till dubbelporten på gårdssidan, delar bottenvåningen i två lika stora delar. I varje ända av förstugan finns motstående dörrar som leder in till de båda avdelningarna.

Till vänster eller söder om förstugan finns två kamrar åt gatan och ett kök med pigkammare åt gården, medan den norra delen av våningen upptages av en sal åt gatan och två kammare åt gården.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn