Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Genom åns krökning går Ågatan vid kvarteret Triangeln inte parallellt med Drottninggatan, utan närmar sig denna norrut. Till följd härav har den Olssonska tomten, liksom övriga tomter i kvarteret fått en spetsig vinkel i sydväst och en trubbig i nordväst. Detta har dock inte hindrat Olof Olsson att bebygga sin tomt på traditionellt sätt.

 

Ur beskrivningen på själva tomten få vi veta, att denna saknar egen brunn och att den är 94 alnar lång i söder, men endast 70 i norr, en avsevärd skillnad, uppkommen genom Ågatans ovannämnda krökning.

 

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn