Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Föreningen Karlshamns museum grundades redan 1914 under namnet Bräkne och Karlshamns fornminnesförening. Först år 1964 fick föreningen lokaler för att hysa och visa sina under åren samlade föremål. Successivt kunde man senare utvidga verksamheten så att museet idag består av ett flertal byggnader i stadens kulturkvarter.

Museets samlingar innehåller nästan 17 000 registrerade föremål, däribland en hel del värdefull konst, samt en mängd böcker, arkivalier och icke minst fotografier. Det mesta har på ett eller annat sätt anknytning till Karlshamn och dess omgivningar. Delar av samlingarna visas i olika basutställningar inom ämnesgrupperna; allmoge, skeppsfart, silver, tobak, textilier och lokal historia. Mera speciella teman utgörs av berömdheter som Alice Tegnér och L O Smith samt bygdens tidigare företag: Vislandabanan, Halda, Svängstamattan, Strömma, Granefors och Carlshamn mejeri. I en särskild avdelning invid stadens konsthall visas ett tryckeri, en guldsmedja, ett urmakeri och icke minst von Bergens punschfabrik – museets främsta publikattraktion. En annan sådan utgörs av den unika Skottsbergska gården, som formellt dock ägs och förvaltas av en särskild stiftelse.

 

Museet besökts årligen av drygt 5 000 personer, huvuddelen kommer i form av grupper. Drygt hälften kommer i form av grupper som deltar i guidade visningar. Museiföreningen har cirka 500 medlemmar, som för sin medlemsavgift om 250kr bland annat får årsboken Carlshamniana, som utgivits sedan 1986. Flera i föreningens styrelse arbetar aktivt på museet. Den omfattande guidningen sköts exempelvis av föreningsmedlemmar. Föreningen har också anställd personal för skötsel och underhåll.

Om Föreningen

Kommunen äger museifastigheterna och upplåter dem med värme och el utan kostnad för föreningen, som dock svarar för en del löpande underhåll. Därutöver erhåller föreningen ett årligt anslag om blygsamma 140 000kr. Föreningens ekonomi är i övrigt till stor del baserad på egenanskaffade medel i form av entré och visningsavgifter, sponsormedel och inkomster på försäljning av årsboken.

Föreningens ambition är att utveckla Karlshamns museum till en än bättre kulturell begivenhet och kunskapskälla icke bara för hitresande turister utan framförallt för karlshamnarna och speciellt då ungdomen bland dem.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn